click to enable zoom
Laden van de Map
We didn't find any results
open map
Mijn Locatie Fullscreen Vorige Volgende
Uitgebreide Zoekopdracht
Wij hebben gevonden 0 resultaten. Wilt u de resultaten nu laden?
Uitgebreide Zoekopdracht
we found 0 results

Uw Zoekresultaten

Opgelet Trendrapport 2016 . Eilanden in Vinkeveen is toekomst.

Geplaatst door Henny Drost op 1 december 2016
| 0

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2016

Alle trends en ontwikkelingen in één handzame publicatie verzameld

Ook benieuwd naar de nieuwste trends en ontwikkelingen in de vrijetijdsindustrie? Dan mag u het jaarlijkse ‘Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd’ niet missen! Dit rapport wordt jaarlijks samengesteld door CBS, NBTC Holland Marketing, CELTH en NRIT Media. Wij bieden in dit prettig leesbare rapport een actueel inzicht in de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van toerisme, recreatie en vrije tijd. Het Trendrapport is inmiddels uitgegroeid tot hét standaard jaarboek voor de hele vrijetijdssector. Het rapport biedt naast een actueel (statistisch) overzicht in vraag en aanbod een toegespitst inzicht in voor de vrijetijdssector relevantie trends, innovaties en ontwikkelingsrichtingen.

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2016

In deel één van het Trendrapport een concreet en helder overzicht van de demografische, economische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen waarbinnen de sector moet opereren. Dit deel wordt afgesloten met een overzicht van de belangrijkste trends waar we volgens toonaangevende deskundigen in de nabije toekomst mee te maken krijgen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft in deel twee van het rapport een overzicht van de belangrijkste statistische ontwikkelingen op het gebied van toerisme, vakanties en vrijetijdsbesteding. Dat zijn vaak cijfers van het CBS zelf maar betreft ook informatie van internationale organisaties zoals Eurostat, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Wereld Toerisme Organisatie (UNWTO). Verder is in deel twee veel cijfermateriaal afkomstig van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) en NBTC-NIPO Research. Daarmee geven we de lezers een onderbouwd overzicht van alle belangrijke ontwikkelingen in de sector. Ten opzichte van de voorgaande edities besteden we in dit Trendrapport substantieel meer aandacht aan toerisme in macro-economisch perspectief en duurzame aspecten van toerisme zoals de carbon footprint van toeristen en de toeristische druk op regio’s en steden.

In deel drie van het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd worden negen verschillende deelsectoren van de gastvrijheidseconomie nader beschreven. Elk deel van het Trendrapport wordt afgesloten met het hoofdstuk Capita selecta, een serie interessante en verdiepende artikelen die door diverse deskundigen van onder andere CELTH zijn geschreven:

 • Kust, Gezondheid en Toerisme – Mathilde Matthijsse en Olaf Timmermans, HZ
 • Leven lang leren, vanzelfsprekend? Werkgevers, werknemers en onderwijs werken aan excellente gastvrijheid –  Margot Tempelman, Walter Roovers – Sjoerd Gehrels, HZ en Stenden
 • Een menselijk gezicht in elk onlinebericht? Social media inzet en tone of voice – Corné Dijkmans, NHTV
 • Quo vadis? Businessmodellen voor duurzame waardecreatie – Frans Melissen & Lars Moratis, NHTV
 • Toeristische druk op stedelijke bestemmingen. Het perspectief van bewoners – Albert Postma en Ko Koens, NHTV en Stenden
 • Toeristische cijfers bruikbaar maken. Het combineren van data als oplossingsrichting – Diana Korteweg Maris en Anton Bil, HZ
 • Crossroads in Brabant Life Changing Stories 40-45. Storytelling als verbinding van WOII-erfgoed –  Moniek Hover, Juriaan van Waalwijk en Licia Calvi, NHTV
 • Wat bepaalt het succes van een toeristischrecreatieve attractie? – Jeroen Klijs en Peter Singleton, NHTV en Stenden
 • De herwaardering van dichtbij, Mogelijkheden voor proximity tourism in Nederland? – Jelmer Jeuring, Stenden
 • Openluchtzwembaden hebben het zwaar. Nieuwe businessmodellen voor de toekomst – Pim Dopheide en Sander Limonard, NHTV

Eén overzichtelijke uitgave met alle trends en ontwikkelingen

Het ‘Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd’ voert u langs de belangrijkste toeristisch-recreatieve ontwikkelingen van 2015. Aan de hand van meer dan 300 tabellen en grafieken worden deze cijfermatig toegelicht. Deze ontwikkelingen worden aangevuld met visies en inzichten van toonaangevende branche- en kennisorganisaties uit de sector. Waar mogelijk wordt een prognose voor 2016 e.v. gegeven. Door de presentatie van al deze informatie in één overzichtelijke uitgave is het rapport ook uitstekend bruikbaar als naslagwerk.

Inhoudsopgave

Deel 1 Trends in de maatschappelijke omgeving van toerisme, recreatie en vrije tijd

 1. Demografische trends
 2. Economische trends
 3. Sociaal-culturele trends
 4. Technologische trends
 5. Duurzame trends
 6. Politieke trends
 7. Trends in de vrijetijdssector
 8. Capita selecta

Deel 2 Trends in statistische ontwikkelingen van toerisme, recreatie en vrije tijd

 1. Inleiding
 2. Internationale ontwikkelingen in toerisme
 3. Dagtochten en recreatie
 4. Vakanties van Nederlanders
 5. Inkomend toerisme
 6. Zakelijk toerisme
 7. Aanbod en gebruik van logiesaccommodaties
 8. Toerisme in macro-economisch perspectief
 9. Toerisme en duurzaamheid
 10. Capita selecta

Deel 3 Trends in negen domeinen van toerisme, recreatie en vrije tijd

 1. Horecasector (drank-, spijs- en maaltijd-verstrekkers, hotels en bed & breakfastsector)
 2. Verblijfsrecreatie (bungalow-, kampeer- en groepsaccommodatiesector)
 3. Waterrecreatiesector
 4. Reis- en vervoersector
 5. Attractiepuntensector
 6. Culturele sector
 7. Sportsector
 8. Evenementensector
 9. Wellness-sector
 10. Capita selecta